Chúng tôi rất tiếc về sự không hài lòng của quý khách.
Anh, Chị có thể cho biết lý do vì sao không?